Altijd en overal. Gemakkelijk een draaiboek opstellen.Wensen inventariseren, taken verdelen, altijd up-to-date

Draaiboek opstellen

Een draaiboek wordt gebruikt bij het organiseren van een evenement (script) of voor onvoorziene omstandigheden (scenario), zoals een brand. Onlinedraaiboek.nl kun je eenvoudig een draaiboek opstellen voor jouw evenement of de onvoorziene omstandigheden waarmee jouw organisatie mogelijk te maken krijgt. Onlinedraaiboek.nl vindt dat jij je moet kunnen richten opwaar je goed in bent, het organiseren van sport, spel en culturele activiteiten voor jong en oud. Onlinedraaiboek.nlkan je daarmee helpen door het organiseren van activiteiten te vereenvoudigen, zodat de aandacht gericht kan worden op de activiteit zelf. De missie van Onlinedraaiboek.nl is dan ook: “Het organiseren van activiteiten vereenvoudigen met innovatieve middelen”

Taken toevoegen

In een draaiboek wordt stap voor stap beschreven welke taken op welk moment moeten worden uitgevoerd. Voor elke taak staat gedefineerd wat er moet gebeuren om de taak succesvol tot een einde te brengen, welke materialen daarvoor nodig zijn, en wie er verantwoordelijk is voor het afronden van de taak. indien nodig staat er ook vermeld op welke locatie de taak moet worden uitgevoerd. Met online draaiboek voeg je gemakkelijk taken toe aan je draaiboek

Medewerkers uitnodigen

In het draaiboek wordt beschreven welke medewerkers verantwoordelijk zijn voor de taken die tijdens het evenement moeten worden uitgevoerd. Met onlinedraaiboek.nl beheert u eenvoudig het volledige uitnodigingstraject van uw evenement. Als u alle taken in uw draaiboek naar wens heeft toegevoegd, stuurt u een uitnodiging naar uw contactpersonen die u voor het betreffende evenement wenst uit te nodigen. Zij kunnen op hun beurt reageren door aan te geven of ze aanwezig zullen zijn, en welke taken ze uit zouden willen voeren. Deze stap kan desgewenst worden overgeslagen, waardoor alle contactpersonen als aanwezig worden aangemerkt en alle taken als voorkeur worden toegevoegd. Wanneer uw contactpersonen hebben gereageerd op uw uitnodiging, kunt u de door u toegevoegde taken toekennen aan de verschillende medewerkers.

Draaiboek publiceren

Wanneer u alle taken heeft toegevoegd en toegekend aan de medewerker die deze gaat uitvoeren, publiceert u uw draaiboek. De geselecteerde contactpersonen krijgen een mail met een persoonlijke link, waar de meest recente versie van het draaiboek in te zien is. Niets staat een succesvol evenement nog in de weg!

Kies je taal

Onlinedraaiboek is beschikbaar in de volgende talen:

Accepteer alstublieft het cookie statement

Onlinedraaiboek.nl maakt gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken first-party cookies om uw voorkeuren op te slaan, en third-party cookies om statistieken te verwerken.